Wat Turn-Over voor jongeren kan betekenen is inmiddels veel deelnemers, ouders en opdrachtgever duidelijk. Ruim 70% van onze deelnemers stroomt uit naar een betaalde baan, gaat (terug) naar school of gaat een opleiding volgen. Middels de Turn-Over methode worden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare jongeren geholpen bij hun volgende stap in het leven. Turn-Over werkt nauw samen met het UWV, gemeenten, Halte Werk, jongerenwerk, onderwijsinstellingen en de reclassering.

https://www.turn-over.nl/